Bedrijfscontinuïteit, herkapitalisatie en schuldherschikking

Financiële en operationele herstructurering van een grote onderneming (omzet 250 M USD) actief in vee- en visvoeder:

  • Management en begeleiding van herkapitalisatie, schuldherschikking en operationele herstructurering: oplossen van een zware financiële crisis als gevolg van zeer hoge bankschuld (schuld groter dan omzet), tekort aan kapitaal en zwakke operationele resultaten.
  • Resultaat: Kapitaal- en schuldherschikking van + 100 M USD. Zeer relevante omzetgroei. Herstel van rentabiliteit: van operationeel verlies tot relevante operationele winst. Significante verbetering van aandeelhouderswaarde.

Copyright © 2017 All rights reserved. Made possible by Weblogic